Mamabrum.eu – 8-krotny wzrost skuteczności marketing automation dzięki współpracy z eStrategie.pl

Dzięki optymalizacji programu poleceń, budowaniu relacji Klienta ze sklepem oraz wprowadzeniu kampanii budujących zaufanie sklep internetowy Mamabrum.eu zwiększył swoją skuteczność marketing automation o 800%.

 

eStrategie-Mamabrum-konwersja-case-study

Mamabrum.eu jest cieszącym się dużą popularnością sklepem internetowym, oferującym szeroki asortyment oryginalnych zabawek, akcesoriów, pojazdów i wielu innych artykułów dla dzieci.

Plan:

Wraz ze wzrostem skali działania sklepu Mamabrum.eu stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia planu współpracy, który w połączeniu z odpowiednimi działaniami przełożył się na bardzo dobre wyniki, które prezentujemy w poniższym tekście.

Plan współpracy z Mamabrum.eu został podzielony na kilka punktów:

 • Przeprowadzenie kompleksowego audytu sklepu, mającego na celu sprawdzenie go pod kątem elementów wpływających na zwiększenie współczynnika konwersji oraz wykazanie innych szans pro-sprzedażowych.
 • Opracowanie pełnej strategii marketing automation.
 • Wybór oraz uruchomienie systemu do kompleksowej obsługi automatyzacji marketingu.
 • Systematyczne wdrażanie kolejnych elementów marketing automation.
 • Zoptymalizowanie programu poleceń sklepu.
 • Stałe, operacyjne doradztwo i współpraca w zakresie bieżących działań marketingowych.
 • Systematyczne wysyłki newsletterów mające na celu podtrzymywanie relacji z Klientami sklepu.

Proces:

Na rynku e-commerce chcąc obsługiwać zaawansowane procesy marketing automation należy odpowiednio dobrać narzędzia, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału sprzedaży sklepu internetowego.

Na podstawie naszych doświadczeń i testów przeprowadzonych na przestrzeni lat zdecydowaliśmy się skorzystać z systemu KLAVIYO, ponieważ wykonana analiza wskazała, że w tym przypadku to narzędzie o największym potencjale wzrostu.

klaviyo

 

Efekty:

Dokładna analiza sklepu Mamabrum.eu oraz jego wyników wykazała bardzo niski współczynnik konwersji (0,31%). Miało to przełożenie na niewielki zwrot z reklamy i powstrzymywało Właściciela sklepu przed inwestycjami w reklamę w celu zwiększenia skali.

Po przeprowadzeniu audytu, przeszliśmy do etapu wdrażania kluczowych poprawek, które wytypowaliśmy jako mające największy potencjał wzrostu. Działania zostały skoncentrowane na poprawie trzech najważniejszych obszarów sklepu:

 • strona główna
 • strona produktu
 • proces zakupowy

W ciągu kilku miesięcy współpracy założony efekt został osiągnięty z nawiązką. Dzięki wprowadzonym zmianom, stałemu rozwojowi oferty, a także utrzymywaniu atrakcyjnych cen współczynnik konwersji wzrósł do 2,35%, co oznacza poprawę aż o 658%.

Wzrost współczynnika konwersji w czasie jest zobrazowany na poniższym wykresie z panelu Google Analytics.

 

Wzrost konwersji w sklepie internetowym - wykres Google Analytics

 

Dzięki pełnej optymalizacji systemu poleceń Refericon, osiągnęliśmy 152% wzrostu współczynnika poleceń sklepu. Pociągnęło to za sobą również bardzo wyraźny wzrost liczby adresów e-mail ze zgodą na wysyłkę wiadomości marketingowych, które następnie mogliśmy wykorzystać w działaniach marketing automation.

Wykresy przedstawiają wartości współczynnika poleceń sklepu przez użytkowników. W pierwszym badanym okresie (czerwony wykres) wynosił on 11,13%, po uruchomieniu nowej komunikacji (zielony wykres) wzrósł do 28%.

Współczynnik rekomendacji sklepu przez użytkowników

 

Jednym z analizowanych wskaźników jest średni przychód z każdego odbiorcy wiadomości objętego działaniami marketing automation. W tym obszarze zanotowaliśmy wzrost aż 1299%.

Jest to jeden z kluczowych wskaźników wpływających na zwrot z inwestycji w marketing automation. Co najważniejsze, poprawa została osiągnięta przy jednoczesnym bardzo intensywnym wzroście liczby adresów e-mail w bazie.

Średni przychód z odbiorcy wiadomości marketing automation

 

Kluczowym wskaźnikiem, który najbardziej interesuje każdego właściciela sklepu, jest oczywiście kwota dodatkowego przychodu wygenerowana dzięki skumulowanym działaniom marketing automation. Dzięki wysiłkom włożonym w rozwój sklepu przez Klienta oraz nasz zespół, na przestrzeni 6 miesięcy podnieśliśmy współczynnik złożonych zamówień w sklepie o 800%.

Współczynnik składania zamówień w sklepie internetowym

Dzięki temu przychody generowane z działań marketing automation są w ostatnich miesiącach 14-16 razy wyższe niż sumaryczna inwestycja (w narzędzie do marketing automation oraz wynagrodzenie zespołu eStrategie.pl).

Jeśli dołożymy do tego bardzo istotny wzrost współczynnika konwersji, możemy z satysfakcją powiedzieć, że to kolejny przykład kiedy dobra współpraca przekłada się na wymierne efekty.

Dla nas jednak najważniejsze jest to, że wprowadzone zmiany poprawiły doświadczenia kupujących i sprawiły, że proces wyboru i zakupu stał się dla nich prostszy i bezpieczniejszy.

 

Wraz z postępującą strategią marketing automation, klient podjął decyzję o wyskalowaniu biznesu co miało wpływ na ilość zamówień w sklepie. Doprowadziło to do wzrostu ilości złożonych zamówień aż o 519%.

Liczba złożonych zamówień

 

Kolejnym obszarem, gdzie zanotowano istotną poprawę jest liczba osób rezygnujących z subskrypcji newslettera – wskaźnik ten został obniżony o 56%. Ten efekt osiągnęliśmy, dzięki stałej obserwacji zaangażowania użytkowników w otrzymywane maile oraz dostosowywanie treści, częstotliwości oraz formy wysyłek do ich preferencji.

Współczynnik rezygnujących z subskrypcji

 

Zwiększenie klikalności w treści wiadomości otrzymywanych przez odbiorców o 189%.

Aby poprawić ten współczynnik wykonaliśmy szereg działań. Wpływ na osiągnięty rezultat miały przede wszystkim:

 • optymalizacja treści wiadomości pod kątem Klientów i interesujących ich treści
 • zastosowanie testów A/B
 • odrzucenie treści oraz szablonów, które nie są atrakcyjne dla Klientów

Współczynnik klikalności click rate w wiadomości email marketing automation

 

Poniższy wykres przedstawia wskaźnik otwarć wiadomości e-mail wysyłanych w ramach przyjętej strategii marketing automation. Wzrost na przestrzeni kilku miesięcy wynosi 91%, co wyraźnie przyczyniło się do wygenerowanej z tych działań sprzedaży.

Współczynnik otwieralności open rate w wiadomości email marketing automation

 

Dzięki owocnej współpracy i osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, Klient wstępnie planuje rozszerzyć zakres współpracy z zespołem eStrategie.pl o następne sklepy internetowe oraz kolejne kraje europejskie.

Zostaw komentarz